Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

8767 9635
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viawrazliwa wrazliwa
0017 85e2 420
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viawrazliwa wrazliwa
6535 f97a 420
Reposted fromlittlefool littlefool viawrazliwa wrazliwa
1227 860a 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawrazliwa wrazliwa
3223 f980 420
Reposted fromcarol91 carol91 viawrazliwa wrazliwa
1675 d715 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa

February 20 2015

Wiedzą, że niewiele trzeba, by zaciągnąć kobietę do łóżka. "Kocham cię" może straciło już swoją dawną moc, ale powiedz jej, że jest piękna, wyjątkowa lub inna, że czekałeś na spotkanie z nią od lat, a będzie w twoich rękach jak plastelina.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz
3948 a8b5 420
5274 e081
Reposted fromkaiee kaiee viaarrependimento arrependimento
5567 ba0c 420
Reposted fromsweet18 sweet18 viaunni unni
0422 8d2c 420
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaunni unni
9310 be06 420
Reposted fromveryme veryme viaunni unni

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viawyliczanka wyliczanka
5062 cc5b 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
Jeśli masz być, to będziesz. Mimo wszystko wierzę w Ciebie, wierzę że kiedyś pobiegniesz. Poczekam tyle ile trzeba, dwa tygodnie, kilka lat, całe życie. Tylko się nie spóźnij.
— List do Ka., s. 41/126
Reposted from3n 3n viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
0920 c3c2 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawyliczanka wyliczanka
2126 3eb0 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viawyliczanka wyliczanka
4127 03ed 420
Reposted fromLookrecja Lookrecja viaunni unni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl